Opleidingsfonds voor zwarte vrouwen in Zuid-Afrika

 

Het Fonds

Het Mailibongwe Opleidingsfonds is een stichting in Delft die zich bezighoudt met het werven van fondsen ten behoeve van onderwijs voor zwarte vrouwen in Zuid-Afrika. Malibongwe betekent "wij eren vrouwen in de strijd".

Malibongwe posterHet begin

Het opleidingfonds is opgericht in 1990, naar aanleiding van een bezoek van twee Zuid-Afrikaanse vrouwen aan Delft. Zij namen deel aan de Malibongwe Conferentie in Amsterdam. Daar bleek dat er een grote behoefte aan scholing van zwarte vrouwen bestaat.

Het doel

Malibongwe wil zwarte vrouwen in Zuid-Afrika financiële steun bieden, om hen in staat te stellen een opleiding, cursus of training te volgen, zodat zij economisch zelfstandig kunnen worden. Een gerichte opleiding komt niet alleen henzelf maar ook hun familie en buurt ten goede. De bedoeling is dat deze vrouwen actief gaan deelnemen aan de opbouw van een democratisch Zuid-Afrika; aan een rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

Kansen

We richten ons op zwarte vrouwen omdat zij nog steeds een achterstand hebben op het gebied van scholing en de financiële mogelijkheden hiervoor. Na jaren van verzet en opstand is de apartheid in Zuid-Afrika officieel afgeschaft. De strijd is daarmee nog niet ten einde. Er moet nog veel opgebouwd en ontwikkeld worden.

Elke euro telt

Malibongwe is een organisatie die bestaat uit vrijwilligers. De fondsen komen geheel ten goede aan de doelgroep. Er is direct contact met de Zuid-Afrikaanse vrouwen die we steunen. Jaarlijks berichten zij Malibongwe over het verloop van hun studie. Het fonds is voor haar inkomsten afhankelijk van regelmatige bijdragen van haar donateurs en giften. Elke euro telt dus voor Malibongwe.

Donatie

Om over een zo stabiel mogelijk kapitaal te beschikken wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk donateurs te werven. Zij zorgen door hun regelmatige bijdragen voor de continuïteit van het fonds

U kunt zich opgeven als donateur via deze link.

Het spreekt vanzelf dat eenmalige giften ook altijd welkom zijn.

uo
Nederlandse vlag   English Flag