Opleidingsfonds voor zwarte vrouwen in Zuid-Afrika

 

Schenkingen

Schenkingen zijn aftrekbaar in box 1: inkomsten uit werk en woning. Een schenking valt onder de zogenaamde persoonsgebonden aftrek. Indien u gedurende het gehele kalenderjaar een partner hebt, worden de giften samengevoegd. De grondslag van de giftenaftrek is het zogenaamde verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met eventuele aftrekposten.

Voor het fiscale voordeel gelden drempels en maxima. U dient minimaal 1 % van het 'verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek' (met een minimum van 60 euro) weg te geven om voor aftrek in aanmerking te komen. Maximaal mag u 10 % van het 'verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek' in aftrek brengen. Indien u een partner heeft wordt bij de bepaling van de giftendrempel en het giftenmaximum het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen.

Meer informatie op de site van de belastingdienst. U kunt ook contact met ons opnemen door hier te klikken.

uo
Nederlandse vlag   English Flag